Kullandığımız Teknolojiler

  • Anasayfa
  • /
  • Kurumsal
  • /
  • Kullandığımız Teknolojiler

Hipokloröz Asit Nedir ve Nasıl Üretilir?

ECPA Teknolojisine sahip makinelerimizde elektroliz reaktörün anot ve katot odacıklarına verilen tuzla mineralize edilen suya katot ve anot gelen unipolar elektrik ile mineralizeli su metastabil duruma dönüşür, anot ve katot diyaframla bölünen odacıklarda ise iki farklı bileşik oluşur.

Pozitif yüklü anot bölümünde oksidanlar bileşimi oluşur ve hipokloröz asit, peroksit anyonu, süper oksit, klor dioksit, ozon, tek atomlu bir oksijenden oluşan anolit adı verilen güçlü oksidan çözeltisi alınır. Negatif yüklü katot bölümünde ise katolit adı verilen sodyum hidroksit çözeltisi alınır ve bu da doğal deterjan, yağ çözücü özelliklerine sahip bir solüsyondur.

 


Hipokloröz asit, hipoklorit iyonundan çok daha fazla bakterisidal etki gücüne sahiptir. Bununla birlikte, az miktarda hipokloröz asit ve çok miktarda hipoklorit iyonu olan sodyum ve kalsiyum hipokloritin alkali solüsyonları bakterisidal etkilidir.

HOCl, bakteri ve virüslere karşı savaşmak, vücudu korumak ve iyileştirmek için tüm memelilerde beyaz kan hücreleri tarafından doğal olarak üretilir.

HOCl, istilacı bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan güçlü bir oksidandır. 1970’lerde tuzlu su çözeltisinden elektrik geçirilerek ilk HOCl üretildi. HOCl, CORONA VİRÜS de dahil olmak üzere, Tüberküloz, Lejyonella, H1N1 (domuz gribi), M. Chelonea, Poliovirus, HIV, Aureus, E. Coli, Candida Albicans, Enterococcus Faecalis, P Aeruginosa gibi patojenlere karşı etkili, canlıda kullanılabilen tek dezenfektandır. Çünkü HOCL insan vücudunun savunma sisteminin, bakteri ve virüslere karşı kendisinin ürettiği, doğadaki patojen mikroorganizmalara karşı en etkin maddedir.Teknoloji ve İnovasyonu Hijyen için Kullanmak

Kimyasal maddeler kullanmadan çevremizi, eşyalarımızı ve gıdaları tamamen doğal yol olan su ile temizleme teknolojisi üretiyoruz.

Sadece şebeke suyu ve tuz kapsülleri ile cihazlarımız iyonize suyu size inanılmaz ucuz maliyetlerle karşılayacak.