EPA

Federal Yönetmelik Kodu: Başlık 40 - Çevrenin Korunması
EPA Kaynağı: Buraya Tıklayın
Yönetmelik Özeti: Buraya Tıklayın
Hipokloröz Asit: Buraya Tıklayın

Gıdayla Temas Eden Yüzeyler
Hipokloröz Asit, gıdayla temas eden yüzeylere uygulanabilir. Halka açık yemek mekanlarında, süt işleme ekipmanlarında ve gıda işleme ekipmanlarında ve mutfak eşyalarında. Kullanıma hazır olduğunda, solüsyondaki tüm hipokloröz asit kimyasallarının son kullanım konsantrasyonu, mevcut toplam klor olarak  belirlenen 200 ppm'yi aşmamalıdır.

İçme Suyu
İçme suyunda hipokloröz asit 4 mg/L'yi (4 ppm) geçmemelidir. EPA Ulusal Birincil İçme Suyu Düzenlemelerine bakın: Buraya Tıklayın