ECPA Teknolojisi

  • Anasayfa
  • /
  • Teknoloji
  • /
  • ECPA Teknolojisi

TEKNOLOJİ.

Elektroliz- elektrokimya 100 yıla aşkın süredir bilinen ve güne kadar kullanılmaktadır, ancak ECA elektrokimyasal aktivasyon anlamına gelen teknolojisini 1980'li yıllarına kadar araştırılmamıştır.

1980 yıllarından başlayarak, Rusya daha sonra Japonya Devlet enstitülerinde ECA'nın  fizikokimyasal özellikleri, Sağlık ve Tıp uygulamalarında geniş kapsamda araştırılmıştır.

Günümüzde ECA teknolojisi ile üretilen dezenfektan çözeltileri, benzersiz geniş etkiye sahip, doğal, ekonomik, toksin madde içermeyen özelliklere sahip olmakla, Tıp, Gıda, Su arıtım, Dezenfektan üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

ECA teknolojisi ile üretilen; Super Oksitlenmiş Su, Hipokloröz Asit (HOCl) ve İyonize içme suyun kullanımı, T.C.Sağlık Kurumları,FDA,EPA,CDC,USDA kurumları tarafından sertifika edilmiş ve onaylanmıştır.

ECA iyi bilinen bir teknoloji olsa ’da, ECA sistemleriyle üretilen çözeltiler ve suların etki ve kalitesi; elektroliz elektrotları, iyon ayrıştırıcı diyafram, hücre tasarım, yazılım ayarları gibi birçok faktöre bağlı olarak oldukça değişken olabilir.

ECA teknolojisinde uzman olmuş Ekolit Teknoloji, ''EcolyTech-ECPA''ve ''ALKALİZER'' cihazlarında kullanılan ana parçalarını: elektroliz hücre, iyon ayrıştırıcı diyafram, yazılım, kontrol(PLC) kartını, benzersiz tasarımı ile en yüksek kalitede üretmektedir.   

EcolyTech-ECPA cihazları, çeşitli sektörlerde kullanılan zararlı kimyasal maddelerin yerini alabilecek, düşük üretim maliyeti ile en yüksek kalitede Süper Oksitlenmiş Su(SOW), Hipokoröz Asit(HOCl), Sodyum Hidroksil çözeltilerini üretmektedir. 





EcoLytech–ECPA çalışma prensibi.

 

Ayrıntılı olarak, EcoLytech–ECPA sistemi, İyon ayrıştırıcı diyaframla ayrılmış iki elektrot, katot ve anot içeren bir elektroliz hücresinden oluşur.

Hücreye filtrelenmiş ve yumuşatılmış su ve uygulamaya bağlı olarak sodyum klorür (NaCl, tuz) veya potasyum klorürden (KCl) oluşan sulu bir çözelti enjekte edilir. Hücre, önceden tanımlanmış ve kontrol edilen amper ve voltaj değerlerine sahip elektriğin kullanılmasıyla, çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek, yüksek dezenfeksiyon gücüne sahip, elektriksel olarak aktifleşen Anolit ve Katolit çözeltilerini üretir.

Anolit (pozitif yüklü) çözeltisi; - antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bilinen hipokloröz asit, singlet oksijen, peroksit anyonu, süperoksit, ozon, monoatomik oksijen ve serbest radikaller dahil olmak üzere çeşitli oksidanlar içerir.

Katolit (negatif yüklü) çözeltisi; - deterjan özelliklerini geliştirir ve yüksek derecede aktif durumda sodyum hidroksit içerir.

ECA NASIL ÇALIŞIR?

ECA,  insan bağışıklık sistemiyle aynı şekilde çalışır. Vücut istilacı bakteri ve virüslerin saldırısına uğradığında, bağışıklık sistemi istila bölgesine nötrofilleri (beyaz kan hücreleri) göndererek hemen tepki verir.

Nötrofiller vücudun bakterilere karşı ana savunmalarından biridir ve aktive edildiklerinde istilacı mikropları ve patojenleri etkili bir şekilde ortadan kaldıran büyük miktarda karışık oksidan solüsyonu üretirler.

İnsan vücudunda doğal olarak bulunan bu zayıf asit, hipokloröz asit (HClO) olarak adlandırılır ve güçlü bir dezenfektandır. İnsanlar için toksik değildir ve hızlı etki gösteren antimikrobiyal bir madde olarak oldukça etkilidir. Hipokloröz asit yaygın olarak bilinen en etkili biyositlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Hipokloröz Asit; Yüksek Redoks Potansiyeli (ORP) ile mikroorganizmaların atomlarından elektron kopartarak hücre duvar yapısından, DNA’sına kadar tüm yaşamsal bölümlerine etki eder. Bu etkisinden dolayı, uygulandığı alanda tüm mikroorganizmaları (Prokaryot hücreler) saniyeler içinde öldürür. HOCl diğer antiseptiklerden en önemli farkı; etken maddesinin memeli vücudunda immün sistem hücreleri tarafından üretilen Hipokloröz asit (HOCI) olmasıdır. Hipokloröz asit, bilinen tüm mikroorganizmalara (virüs, bakteri ve mantarlara) karşı 1 dakikadan kısa sürede etkilidir ve FDA onaylı bir antiseptik ve dezenfektandır.

Süper Oksitlenmiş Su (SOW), Hipokloröz Asit (HOCl), CDC tarafından dezenfeksiyon ve sterilizasyon kılavuzlarında tanınan bir antimikrobiyal çözeltisi stabil olan güçlü bir oksidan olduğundan, doğrudan spreyleme ve birçok uygulamalarda; hasta odaları, hastane yatakları, sandalyeler, tıbbi ekipman ve aletler, bakım istasyonları, ameliyat odaları, zeminler ve banyolar dahil olmak üzere hastanedeki tüm temas yüzeylerini sterilize etmek için kullanılabilir olarak bildirmiştir. Hipokloröz Asit çözeltisini T.C.Bakanlığın, T.Halk Sağlığı, FDA, EPA, CDC, USDA Kurumları’nca Biyosidal Ürün Ruhsatnamesine sahiptir. CAS NO: 7790-92-3 tanılamaktadır.  

Hipokloröz asit %100 güvenlidir ve insanlar için tahriş edici değildir, kullanımıyla ilgili 300'ün üzerinde yayınlanmış araştırma makalesini web sitemizde bulabilirsiniz.  

Görüntülemek İçin Tıklayın: Araştırma