Sera ve Tarım

TARIM VE SERACILIK ALANINDA DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILAN YENI BIR TEKNOLOJI.

Birçok ticari seracılıkta meyve ve sebze yetiştirmek söz konusu olduğunda birden fazla sorunla karşı karşıya olduklarını fark ediyor. Serada verim kaybına neden olan domates Fungal hastalıklardan biri olan Mildiyö (Phytophthora infestans)  ve diğer bitki hastalıkları üreticilere büyük zarar vermektedir, bu gibi sorunların etkili ve ekonomik olarak çözümü EcolyTech-ECPA sistemleri ile yerinde üretilen ANOLİT ve KATOLİT çözeltilerin kullanımı faydalı olacaktır. Cihaz ürettiği Anolit ve Katolit çözeltileri %100 biyolojik parçalanabilir özellikte olup çevre dostudur.  Çözeltilerin üretim maliyeti çok düşük, üretimi basittir, üretim için sadece: su, sofra tuzu ve elektrik haricinde herhangi bir kimyasal kullanılmamaktadır. ANOLIT; Spor bakteriler dahil olmak üzere küf, maya, bakteri, virüs, mantar gibi tüm patojenler üzerinde % 100 etkilidir. Dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılmakta olan tüm kimyasal ürünlerden çok daha fazla etkin olmasının yanında, zehirli artık bırakmayan ve çevreyi kirletmeyen nitelikleri ile üstün özellikler taşımaktadır.

KATOLIT; Yetiştirme sırasında tohum ve bitkinin çimlenmesini ve büyümesi üzerinde önemli etkileri vardır.

      ANOLIT VE KATOLIT ÜRÜNLERININ KULLANIM ALANLARI

 • Seranın genel olarak Anolit ile dezenfeksiyonu
 • Serada kullanılan tüm alet, edevat, araç ve makinelerin dezenfeksiyonu
 • Çalışan personelin, el, ayak, giysi vs. Dezenfeksiyonu
 • Ekilecek tohumların, Viyollerin, ve dikilecek fidanların dezenfeksiyonu
 • İle ekimden önce bulaşması ihtimal olan tüm bakteri, mantar, küf gibi mikroorganizmaların uzaklaştırılması sağlanır.
 • Sulama suyunun dezenfeksiyonu, pH ayarlanması
 • Yetiştirme sırasında bitki dezenfeksiyonu ( Fungusid, bakterisit..)
 • Havadan bulaşabilecek hastalıklar için sera havasının sisleme ile dezenfeksiyonu

Tohumların ekimden önce Nötral Anolit ile dezenfeksiyonu sonrası Katolit ile muamelesi ile filizlenme güç veriminin artırılması.

TARIM VE SERACILIK ALANINDA HOCI DÜZENLİ KULLANILDIĞINDA

DOĞAL, EKONOMİK

Elde ettiğiniz HOCl maliyeti 0.01€, doğal, toksin madde içemeyen Dünya Sağlık örgütleri tarafından onaylı.

RİSK AZALTMA

İşletmede enfeksiyon riskini azaltırsınız, Sağlık Bakanlığının kürarlarına uyumlu uygulamaları.

MÜŞTERİ ve PERSONEL

Personelin kimyasal konsantrelerden çalışma solüsyonları hazırlamasına gerek kalmaz, güvenli dezenfeksiyon

ECOLYTECH-ECPA CIHAZLARININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR;

DÜŞÜK ÜRETİM MALİYETİ:

 • Doğrudan kullanım noktasında ANOLİT ve KATOLİT (dezenfektan) elde etme
 • Üretimi, kullanımaya hazır, gerkli miktarda ve doğru zamanda üretim
 • ANOLİT ve KATOLİT üretimini için: su + tuz + elektrik kullanılır.
 • Basit montaj ve kullanımı
 • Bir ton, ANOLİT ve KATOLİT üretimin maliyeti sadece 10€

     ANOLIT;

 • Bütün bakteri, virüs, mantar ve sporlara karşı etkilidir.
 • Kullanılan alet edevatta korozyon yapmaz, toksik değildir.
 • Armillaria, Botrytis, Cladosporium ve fusarium gibi önemli mantari hastalıklar için etkili bir fungusit görevi yapar.
 • Sulama boru hatlarında biofilm oluşumunu önler, oluşmuş tabakaları çözerek su sisteminin taşıyacağı hastalıklara mani olur, bakım giderlerini azaltır.
 • Sera içi yapılan sislemede, diğer kimyasal sisleme uygulamalarının aksine serada bulunan insanlara zarar vermeden havadaki biyolojik kirliliği ve bulaşmayı önler

      KATOLIT;

 • Ekim ve dikimden önce Katolit ile muamele olunan tohum ve bitkilerde filizlenme erken ve bol olur, bitki güçlü gövde, sap ve köklere sahip olur.

Yatırımını hızlı bir şekilde geri ödemesi sayesinde kullanıcılar yüksek verimle kaliteli ürünler yetiştirerek hem kendi kazançlarını artırarak hemde ülkemiz kaynaklarına önemli katma değer sağlamış olacaklar.

Gıdayla Temas Bildirimi 1811

Hipokloröz asidin et, kümes hayvanları, balık ve deniz ürünleri, meyve ve sebzeler ve kabuklu yumurtalarda durulama gerektirmeyen bir dezenfektan olarak kullanılması FDA tarafından onaylanmıştır. 

FCN 1811, bütün veya kesilmiş et ve kümes hayvanlarının üretiminde ve hazırlanmasında elektrolitik olarak üretilen hipokloröz asidin sulu bir çözelti içinde antimikrobiyal bir madde olarak kullanılmasına yönelik FDA'nın bir Gıdayla Temas Bildirimidir (FCN); işlenmiş ve önceden şekillendirilmiş et ve kümes hayvanları; balık ve deniz ürünleri; meyve ve sebzeler; ve kabuklu yumurtalar. 

Gıdayla Temas Bildirimi 1811 hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıdaki FDA web sitesini ziyaret edin. 

Hipokloröz asit %100 güvenlidir ve insanlar için tahriş edici değildir. Kullanımıyla ilgili 300'ün üzerinde yayınlanmış araştırma makalesini web sitemizde bulabilirsiniz.

FDA web sitesini incelemek için tıklayınız